ΤΕΧΝΙΚΗ:

Η χαλκογραφία, επίσης γνωστή ως χάραξη πλάκας χαλκού, είναι μια τεχνική εκτύπωσης στην οποία οι εικόνες παράγονται με τη χρήση ενός πιεστηρίου για την εκτύπωση από μια μεταλλική πλάκα στην οποία έχουν χαραχθεί αυλακώσεις. Αυτά κρατούν το μελάνι που θα αποτυπωθεί στο χαρτί. Αρχικά, η τεχνική αναφέρεται μόνο σε χαρακτικά σε χαλκό, αλλά σταδιακά επεκτάθηκε σε χαρακτικά σε όλα τα μέταλλα, όπως τσίγκος, αλουμίνιο κ.α.

Αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία αποτελούμενη από πολλά στάδια, όσο αναφορά στην παραγωγή ενός χαρακτικού έργου. Αμιγώς βαθυτυπική τεχνική, όπου οι τόνοι, από το πιο λευκό έως το πιο μαύρο, αποκτούνται με τη βοήθεια χημικού οξέως, διαφορετικό για κάθε μέταλλο. Οι μέθοδοι χάραξης ποικίλουν και είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Απαιτείται εργαστηριακή υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση χαλκογραφιών.

2019

Έργα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής του καλλιτέχνη στην Ιταλία. Αρκετά από τα χαρακτικά παράχθηκαν για την δημιουργία ενός portfolio για το εργαστήριο εκτύπωσης Print Club Torino.

Στις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το εγχείρημα περιλαμβάνονται οι εξής: Ξηρή χάραξη σε χαλκό, Τονική Οξυγραφία (Ακουτίντα), Ακουατίντα Ζάχαρης, Μαλακό βερνίκι, Λιθογραφικό μολύβι, Carborundum, Embossed, Magnera Nera κ.α.Τα τυπώματα έχουν πραγματοποιηθεί από χαρτιά πολύ καλής ποιότητας και ιταλικής προέλευσης.

error: Content is protected !!